psychodynamiek
counselling
Counselling
Waarbij coaching het accent ligt op het beter, anders functioneren op de werkplek, richt counselling zich meer op
de innerlijke persoonlijkheid. Het "zelf". De cliŽnt heeft vragen die  voor hem of haar van wezenlijk belang zijn
voor het goed kunnen functioneren binnen een bepaalde context. Dit kan het werk zijn maar ook het gezin, de
sportclub of andere relatie.

Coaching op richt zich op:
ē uw taak
ē de context
ē uw rol

Hoe kan ik vanuit mijn rol mijn taak binnen deze context beter/anders uitvoeren?

Counselling is een begeleidingsvorm die gericht is op het zelf leren ontdekken van een effectieve en
bevredigende manier van leven. Dat kan in een werksituatie zijn maar ook privť.

Counselling richt zich op:
ē uzelf
ē de context
ē uw rol

De counsellor ondersteunt en stimuleert bij het reflecteren op situaties in uw leven die u ongewenst, pijnlijk,
ongemakkelijk of frustrerend vindt. Deze situaties kunnen, als ze wat langer duren, emotionele en/of psychische
problemen opleveren. De counsellor lost deze problemen niet op, hij ondersteunt u het zelf te doen. Hij helpt bij
het verkrijgen van meer inzicht in zijn rol in de situatie en bij het onderzoeken van alternatieve manieren van
omgaan met die situatie.

Het counsellingstraject bestaat uit:

1. Intakegesprek:
Het intakegesprek is bedoeld om de komende samenwerking tussen counsellor en cliŽnt af te stemmen en te
verkennen. De cliŽnt krijgt de mogelijkheid om te onderzoeken of de counsellor een juiste match is (is er een
klik?). CliŽnt en counsellor bespreken de wensen en verwachtingen van de cliŽnt en proberen de doelstelling
en/of gewenste opbrengst van het counsellingstraject helder te krijgen.

Het is ook mogelijk dat de leidinggevende van de cliŽnt een ontwikkelopdracht meegeeft.
Bijvoorbeeld door vooraf met cliŽnt en counsellor een kennismakingsgesprek te voeren waarbij de leidinggevende
kan aangeven wat zijn/haar verwachtingen t.a.v. het functioneren de cliŽnt zijn. 
Naar aanleiding van de intake wordt een offerte opgesteld door PDC. Hierin worden de doelstellingen en
werkwijze benoemd alsmede het aantal gesprekken en de kosten.

2. Counsellingingsgesprekken
In een reeks van 6 tot 10 gesprekken wordt op ervaringen van de cliŽnt gereflecteerd en geanalyseerd. De
counselors van PDC hanteren voornamelijk de psychodynamische benadering. Dit is een methodiek die gebaseerd
is op de psychoanalytische theorie. CliŽnten met psychosociale klachten, zoals angst, stress, onzekerheid en
depressieve gevoelens, worden in de gesprekken door de counselor gestimuleerd en gesteund bij het ontwikkelen
van hun psychosociale sensitiviteit, inzicht en vaardigheden. Met als doel om zowel op de korte als langere
termijn een meer bevredigende manier van leven en werken te ontwikkelen.

3. Evaluatie
De counselling wordt afgesloten met een evaluerend gesprek, waarbij de voortgang in de persoonlijke
ontwikkeling van de cliŽnt centraal staat.
info@pdconsult.nl
opleiding
consult
coaching
p  s  y  c  h  o  d  y  n  a  m  i  s  c  h    c  o  n  s  u  l  t
home
contact
diensten