counselling
opleiding
consult
coaching
Coaching
Bewustwording is de basis voor ontwikkeling

Coaching van PDConsult is erop gericht om de mogelijk en onmogelijkheden van de cliënt helder zichtbaar te
maken. Bewustwording is de basis voor ontwikkeling. De PD-coach stimuleert het proces van
bewustwording en helpt bij het maken van keuzes. Niet door over te nemen maar door vragen en beelden
neer te leggen. Daarnaast helpt de coach bij het dragen van de onzekerheid bij het inslaan van nieuwe
wegen.

Omdat de cliënt altijd de regie heeft, zal ieder traject inhoudelijk verschillen maar de coaching in het geheel
verloopt volgens een vast stramien:

1. Intakegesprek:
Het intakegesprek is bedoeld om de komende samenwerking tussen coach en cliënt af te stemmen en te
verkennen. De cliënt krijgt de mogelijkheid om te onderzoeken of de coach een juiste match is (is er een
klik?). Cliënt en coach bespreken de wensen en verwachtingen van de cliënt en proberen de doelstelling en/of
gewenste opbrengst van het coachingstraject helder te krijgen.

Het is ook mogelijk dat de leidinggevende van de cliënt een ontwikkelopdracht meegeeft.
Bijvoorbeeld door vooraf met cliënt en coach een kennismakingsgesprek te voeren waarbij de leidinggevende
kan aangeven wat zijn/haar verwachtingen t.a.v. het functioneren de cliënt zijn. Indien gewenst kan in het
coachingstraject voortgangsgesprekken met de leidinggevende worden opgenomen zodat de leidinggevende
van de ontwikkeling in de coaching op de hoogte blijft en feedback kan geven op de ontwikkeling die de cliënt
op de werkvloer laat zien. Deze gesprekken worden in de regel met cliënt, coach en leidinggevende gevoerd.

Naar aanleiding van de intake wordt een offerte opgesteld door PDC. Hierin worden de doelstellingen en
werkwijze benoemd alsmede het aantal gesprekken en de kosten.

2. Coachingsgesprekken
In een reeks van 5 tot 10 gesprekken worden praktijkervaringen van de cliënt geanalyseerd en gekoppeld aan
theoretische kaders. Afhankelijk van de vraag wordt er wisselend gewerkt aan het vergroten van de
bewustwording, het inzicht en de vaardigheden van de cliënt, ter realisatie van de gewenste persoonlijke
ontwikkeling.

Hoewel de cliënt regie heeft en de inhoud van de gesprekken bepaald, zal de coach blijven focussen op de
vastgestelde doelen en, indien kenbaar gemaakt, de verwachtingen van de leidinggevende.

3. Evaluatie
De coaching wordt afgesloten met een evaluerend gesprek, waarbij de voortgang in de persoonlijke
ontwikkeling van de cliënt centraal staat.
p  s  y  c  h  o  d  y  n  a  m  i  s  c  h    c  o  n  s  u  l  t
diensten
contact
home
psychodynamiek
p  s  y  c  h  o  d  y  n  a  m  i  s  c  h    c  o  n  s  u  l  t
info@pdconsult.nl